Thumbnail imageVýroční zprávou nazýváme nejčastěji dokument, obsahující přehled o činnosti a hospodaření organizace za určené časové období, jež slouží zejména pro interní potřebu organizace, dále však i jako materiál pro prezentaci širší veřejnosti, od obchodních partnerů po státní správu.

Dovolte mi, abychom vám všem – zejména rodičům a jejich dětem, kteří jsou nejčastější účastnickou skupinou našich akcí, stávajícím a budoucím přispěvovatelům z řad soukromých osob, nadací, orgánů státní správy i samosprávy, ale i náhodným návštěvníkům našich stránek – předložili Výroční zprávu Občanského sdružení Gaudolino za rok 2009.

Nejvíce prostoru v dokumentu, který sestává z 19 stran, bylo věnováno kapitole Aktivity, ve které jsou stručně popsány všechny akce, které naše sdružení v loňském roce uspořádalo – krátkodobé akce pro širokou veřejnost v Uničově (Noc deskových her, Velikonoční florbalový turnaj, Velikonoční výtvarné odpoledne, Muzejní noc, Western Day, Dny evropského dědictví, Odpoledne deskových her, Vánoční vývarné odpoledne), víkendové pobytové akce (Víkendový pobyt v Oskavě, Mezinárodní víkend, Víkend v Podhradí), týden pro děti od 2 do 6 let a jejich rodiče v Kunčicích a dvoutýdenní letní tábor a další. Neméně důležitými kapitolami jsou ale i kapitoly s vševysvětlujícím názvem Hospodaření a Sponzoři.

Asi nemá smysl zde popisovat to, co si můžete sami prohlédnout. Proto prosím přijměte naše pozvání, pohodlněte se usaďte a zavzpomínejte na loňský rok, popř. na konkrétní akci, které jste se zúčastnili. Věříme, že listování v naší Výroční zprávě, bude pro vás stejným potěšením jako bylo pro nás.

Autory výroční zprávy jsou Michal Vočka (grafická část) a David Němeček (editace textů).

Výroční zpráva je k dispozici zde: