Žádost o závaznou přihlášku - Gaudolino na táboře - Protivanov 2024

Na základě vyplněného formuláře vám bude zaslána, popř. předána závazná přihláška. Očekáváme, že nám vyplněnou závaznou přihlášku obratem zašlete, popř. co nejdříve předáte, nejpozději však do 1 měsíce od toho, co jsme vám závaznou přihlášku odeslali, popř. předali. O dni odeslání, popř. předání budete informováni emailem. Po uplynutí lhůty 1 měsíce se stane závazná přihláška neplatnou a my v takovém případě obsadíme uvolněné místo jiným dítětem.

Údaje o dítěti

Zde zadejte základní identifikační údaje dítěte. Cena za tábor pro jedno dítě činí 7600 Kč. V případě, že žádate o přihlášku pro více dětí z jedné rodiny (bydlících na jedné adrese), použijte prosím tlačítko 'Přidat další dítě.'

Adresa trvalého bydliště
Faktura pro zaměstnavatele
Budete-li mít zájem uhradit pobyt svého dítěte platbou na základě vystavené faktury, případně pokud Vám zaměstnavatel umožňuje čerpání z fondů FKSP a podobných, zvolte níže uvedenou možnost a vyplňte všechny potřebné údaje.
Chcete nám něco vzkázat?
Údaje o Vás
Powered by BreezingForms