thumb_oskava_2021_ex_postPo zkáze Atlantidy nastal na zemi chaos. Válka stíhala válku, úrodná krajina se měnila v pustinu a lidé dlouho trpěli. Až mocný meč Askalon tomu učinil přítrž a od té doby panuje v Hyborské říši křehké příměří. Před sto lety totiž uzavřelo devět králů dohodu, že kdokoli z nich by se odvážil porušit mír, zbylých osm použije Askalon, aby ho zastavili. Meč i smlouva byly uloženy v Chrámu míru v Ofiru. Zde hoří věčný oheň a stráží ho devět mužů a žen, z každé země ten/ta nejlepší.

Aquilonie stála mimo svazek devíti. V jejím čele stojí nyní Xaltotun, muž s nesmírnou touhou po moci, slávě a bohatství. V den Svátku míru vzkřísí z mrtvých čaroděje Amalrica, aby pro něj ukradl Askalon. Zlý čaroděj ale nemá v plánu odevzdat meč Xaltotunovi. Sám má své vlastní temné cíle a s pomocí Askalonu a svých kouzel si může podmanit celou Hyborskou říši.

A právě zde začíná náš příběh. Na záchranu říše se v Ofiru shromáždí nepočetná výprava. Houfu statečných ze všech devíti zemí velí barbar Grom z Cimmerie (Jirka), možná ne nejchytřejší, ale rozhodně nejsilnější a nejodvážnější. Jednotlivá království reprezentují trpaslíci Peťka a Eliška (království Ofir, 1. oddíl), gnómové Pomlčka a Maruška (království Nemedie, 2. oddíl), elfové Peťka a Eliška (království Dalaran, 3. oddíl), entové Filip a Klára (království Stromgard, 4. oddíl), trolové Verča a Jáchym (království Stygie, 5. oddíl), lidé Honza a Verča (království Hyrkánie, 6. oddíl), vlkodlaci Peťka a Adam (království Argos, 7. oddíl) a seveřané George a Štepánka (království Darfar, 8. oddíl). Výprava vyhledá mocného čaroděje Tamira (Michal), který má pomoci svými kouzly a věděním. Na světě však není zbraně, která by překonala Askalon. Jediná možnost je vykovat nový meč, mocnější než Askalon. To ale dnes už nikdo nedokáže. Tajemství výroby takovýchto mečů bylo ztraceno již před staletími spolu s Atlantidou. Pomocí bylin z elfích zahrad je získána deska ze dna moře. Meč, který by se mohl postavit Askalonu, musí být ukován z padlé hvězdy. Výprava se vydá pátrat po úlomcích hvězdy odpovídající popisu z kamenné desky do hlubokých lesů království Stromgardu. Úlomky odnesou nejlepšímu kováři v zemi a ten odlije a následně během jedné noci, jednoho dne a druhé noci uková Ridill, meč mečů. Mezitím výprava obnovuje Chrám míru a celé království Ofir zpustošené Amalricovým řáděním.

Vyzbrojena Ridillem a s Gromem a Tamirem v čele se výprava vydá stíhat Amalrica. Zdá se, že Amalric má vše, jeho armáda je neporazitelná, města mu sama otevírají brány a lidé pak na kolenou prosí o milost. Co ho tedy žene stále vpřed? Hledá Srdce Ahrimanu, červený drahokam zasazený do náhrdelníku. Jde prý o zkamenělé srdce boha Ahrimana. Drahokam uvnitř svítí jako plamen, a hlavně dokáže život dávat i brát. Pokud by jej Amalric dosáhl, pak se stane nesmrtelným a neporazitelným.

Tajemný informátor nám v hlavním městě království lidí poradí, kde Amalrica najít a na širokých pláních Darfaru poté dojde ke střetu dobra a zla. Výprava vedená Gromem se utká s armádami temna vedenými Amalricem. V souboji s Gromem přijde Amalric o Askalon. Amalric je poražen, přesto však uniká.

Tamir tuší, že toto není konec, že Amalric se žene za Srdcem, které může ještě vše zvrátit. Výprava se vydává hledat Srdce Ahrimanu. Nebezpečná cesta za trolím stařešinou v labyrintu království Stygie pomůže výpravě zjistit, kde se nachází. V dalekém Argosu pak závod končí. Amalric těsně předběhne výpravu a najde Srdce Ahrimanu. Výprava se z posledních sil vrhá do rozhodující bitvy. Stojí již před branami Aquilonie, kde nyní přebývá Amalric se svými pohůnky zla. Ten naštěstí předchozími boji vyčerpal většinu své kouzelné moci, a tak nedokáže silám dobra vzdorovat, natož je porazit, a nakonec musí potupně prchnout do temnoty. Při kvapném útěku ztrácí Srdce Ahrimanu.

Srdce získává do úschovy Tamir a padne rozhodnutí jej zničit, aby nemohlo být již nikdy zneužito. A právě v tuto chvíli zlo naposledy vystrčí růžky a kostka osudu je naposledy vržena. Na vrcholku Lávové hory temnota přemůže Tamira a naposledy se zhmotní pán zla Amalric. Opět má Srdce Ahrimanu v ruce a zdá se, že zlo přeci jen zvítězilo. Nic však neodolá moci Ridillu, ani Amalric a naděje zla jsou skončeny jediným máchnutím meče. Jakmile se však Grom chopí medailonu a chce jej zničit, ozve se hlas hory, bůh Ahriman, který tu staletí čekal spoután zlou magií na návrat svého srdce. Pokud by srdce bylo zničeno, bude zničena i celá Hyborská říše. Je jednohlasně rozhodnuto o navrácení srdce bohu Ahrimanovi. Následně se výprava vrátí do Ofiru obnovit přísahu devíti a tím zajistit mír v Hyborské říši.

Dokud si devět království zachová věrnost, bude Hyborská říše vzkvétat. Zlo však nikdy nespí a temnota jen čeká na svou příležitost, aby opět zapustila kořeny do srdcí těch, kteří chtějí mít víc a otrávila mysl těm, kteří chtějí vědět víc. Za ta staletí, co je svět světem, jsem to viděl již mockrát.

Člověka mohou mít za bohatého, teprve až když někdo napíše příběh jeho skutků, aby se na něj nezapomnělo. Já ten příběh viděl na vlastní oči, byl jsem totiž u toho.
Oskava 2021 – Srdce Ahrimanu (po tématech)
Oskava 2021 – Srdce Ahrimanu (po dnech)

Fotografie výkvětu Hybornské říše v originální velikosti

Ze světla se rodí tma a ze tmy světlo.

Ahriman

Vážení rodiče, zájem o tábor Gaudolina v posledních letech významně překračuje naše kapacity i kapacitu areálu. Začátkem prosince 2021 se objeví na webových stránkách informace o dalším ročníku a s tím spojená i možnost přihlásit se. Jako každý rok se budeme snažit nějakou formou upřednostnit ty, kteří s námi již byli. Zbylá místa obsadíme dle pořadí, v jakém budou děti nahlášeny. Děkuji za pochopení a za Gaudolino i celý organizační tým děkuji za přízeň.