thumb_oskava_2019_ex_postZdá se to už jako věčnost, kdy zlý Sutech, bůh chaosu a zlořádu, unesl mou manželku Nefertari a s ní i mého nenarozeného syna Ramesse III. Nad Egyptem se začala zatahovat temná mračna a vše se zdálo ztraceno. Imhotep, můj věrný rádce a velekněz, tehdy povolal na pomoc 7 bohů, 11 kněžích a 100 obyvatel mé říše. S bohy nad hlavou a mnou v čele jsme se vydali na 13 denní dobrodružství s cílem zachránit Egypt.

Pod spalujícím egyptským sluncem jsme putovali za moudrostí Alexandrijské knihovny (bohužel krátce po našem příjezdu ji začaly olizovat plameny) a boha Thovta. Uctění boha Hapiho přineslo Egyptu záplavy a životodárné bahno, ale také nepřetrhnutelné lano. I tak se budoucnost jevila jako velmi nejistá, proto jsem nechal zbudovat a vyzdobit pyramidu, místo mého věčného odpočinku. Krásnější a větší monument lidské oko ještě nespatřilo. Za to patří dík bohu Ptahu i mému lidu, jehož pot a krev se vsakovaly do žulových kvádrů a vápencových desek.

Pro mrtvou vodu jsme se museli vydat do říše mrtvých, které pevnou rukou vládne bůh Usir, a zde jsme se setkali s mým otcem Ramessem I. Poté nás čekala dlouhá cesta až k prameni Nilu do hloubi Nubijských pralesů, kde se nachází legendární zahrada bohyně Bastet, a v ní snová květina, která jediná mohla vrátit život mé milované Nefertari. Zlo však nebylo daleko a zlý Sutech na mě seslal smrtelnou nemoc. Nebýt odvahy mých věrných a také bohyně Eset, kteří vyrazili pro vzácné byliny do oázy Dakhla, nikdy bych se nevrátil živý.

Po všech těchto strastech jsem nakonec stanul tváří v tvář našemu nepříteli, Sutechovi, a armádě jeho stínů. Ale nebyl jsem sám, za zády mi burácela mocná armáda Egypta, připravená vybojovat i tuto bitvu. A tak se i stalo. Zlo bylo poraženo a Sutech předán radě bohů k potrestání. Zároveň se mi podařilo získat zpět mou krásnou a milovanou Nefertari. Byl to nádherný den, ale to nejlepší mělo teprve přijít – můj syn Ramesse III.

Faraon je srdcem Egypta, země je jeho tělem a lidé jeho krví. Jednoho dne budeš vládnout Egyptu, můj synu. Tvé armády budou burácet napříč nekonečnou pouští. A ta se pod nimi bude chvět. Tak jako se chvěla pod nohami nesčetných mužů, kteří pod spalujícím sluncem dřeli, aby postavili tvému dědovi místo věčného odpočinku. On byl Egypt, tak jako já jsem Egypt a ty budeš Egypt. Jeho tvář je moje tvář i tvoje tvář, jeho síla je naše síla, protože jeho krev koluje v našich žilách. Až jednou skončí můj život a já se odeberu do říše mrtvých, nastane nový den pro Egypt, ty budeš ten den, a přestože zemře král, Egypt potrvá dál!

Záznam našich neuvěřitelných dobrodružství a heroických činů naleznete na stěnách mé pyramidy:
Oskava 2019 – Egypt (po tématech)
Oskava 2019 – Egypt (po dnech)

Fotografie mocného egyptského lidu v originální velikosti

Ramesse II
Mocný býk vycházející v záři v Mennoferu
Ten, který patří k sítině a včele
Mocný lety, velký vítězstvími
Pán Obou zemí, pán rituálů, trvalá je podoba Rea
Re ho zrodil, dokonalých podob

Vážení rodiče, zájem o tábor Gaudolina v posledních letech významně překračuje naše kapacity i kapacitu areálu. Začátkem prosince 2019 se objeví na webových stránkách informace o dalším ročníku a s tím spojená i možnost přihlásit se. Jako každý rok se budeme snažit nějakou formou upřednostnit ty, kteří s námi již byli. Zbylá místa obsadíme dle pořadí v jakém budou děti nahlášeny. Děkuji za pochopení a za Gaudolino i celý organizační tým děkuji za přízeň.