thumb_oskava_2017_ex_post"Vikingové slyšte, slyšte, vy moudří na pergamen pište,
příběh o městu vzdáleném, však převelikém a nádherném.
Celý kraj halí temný mrak a Trelleborg neuzří váš zrak.
Však Mimir se vy pozeptejte a runové kameny vyhledejte.
Ony skrytou cestu odhalí a Trelleborg do ruky vám vydají."

Před třemi týdny, přivítáni bouří, dorazili na místo vikingské Thingu zástupci všech klanů – Majestatixové (Jituš a Marta), Arakijové (Ilča a Majda), Larsonové (Ondra a Eliška), Glorymosové (Lucka a Matěj), Herrisonové (Peťka a Adam), Yorikové (Jaňula a Matěj-Pomlčka) a Hurhur (George a Peťka). Jak rychle bouře přišla, tak i odešla, jako tichá předzvěst věcí dalších. Ten večer se konal Thing – shromáždění jarlů, jenž zvolilo králem Rolla (Jirka) z Ocelového klanu, který nás měl vést.

Tehdy začala dvoutýdenní cesta za legendárním pokladem Herolda Modrozuba, který byl ukryt v rozvalinách bájného města Trelleborg. Nalezení tohoto města mělo Vikingům zajistit místo ve Valhale po boku nejvyššího z bohů Odina Odinsona až do konce světa Ragnaroku.

Každý viking dostal na svou obranu štít a také kouzelný amulet (z kovu, který sami získali). Na pomoc výpravě byl poslán i strážce Bifrostu (Duhového mostu), božský kovář Heimdal (Michal) a také ranhojička alias valkýra Mimir (Ola). Cesta byla značena runovými kameny, které i přes nepřízeň osudu v podobě uvíznutí v mlze a následného ztroskotání (kdy musela být vyrobena nová drakara, aby bylo možné pokračovat), nás nasměřovali k Huginovi a Muninovi (Odinovým havranům). U kořenů stromu světa Yggdrasilu pomohli zachránit pramen osudu střežený třemi Nornami – Urd, Verdandi a Skult. Zde byla výprava poprvé napadena hadem Jormungandem. Následovalo cestování do jiných světů pomocí Bifrostu (Duhového mostu) ovládaného Heimdalem. Nikdo jistě nezapomene na slavné vítězství na mrazivých pláních Nilfheimu v boji s ledovými obry, kteří skryli runový kámen do ledu. Neméně slavné vítězství pak před branami pevnosti skalních obrů v Jotunheimu, kam Loki ukryl také ukradené Odinovo kopí Gungir (to kopí, které nikdy nemine cíl). Na závěr toho příběhu pak cesta do Trelleborgu a nález pokladu Herolda Modrozuba.

Já to vím, byl jsem u toho – mám sice jen jedno oko, ale díky Huginovi a Muninovi vím vše a vidím vše – já ten příběh psal. Ačkoliv poklad nakonec neobsahoval žádné zlato, odcházel každý z účastníků bohat. Člověka totiž mohou mít za bohatého až když někdo napíše příběh jeho skutků, aby se na něj nezapomnělo. Příběh byl napsán a já vás zvu k poslechu.

Fotografie celé výpravy v originální velikosti

Odin Odinson

Vážení rodiče, zájem o tábor Gaudolina v posledních letech významně překračuje naše kapacity i kapacitu areálu. Začátkem prosince 2017 se objeví na webových stránkách informace o dalším ročníku a s tím spojená i možnost přihlásit se. Jako každoročně budeme dávat přednost účastníkům, kteří s námi byli letos a jejich sourozencům. Zbylá místa obsadíme dle pořadí v jakém budou děti nahlášeny. Děkuji za pochopení a za Gaudolino i celý organizační tým děkuji za přízeň.