thumb_vyrocni_zprava_2011Dovolte, abychom Vám vážení rodiče, děti, přátelé a kamarádi představili výroční zprávu za minulý rok, tedy rok 2011. V loňském roce jsme uskutečnili 23 akcí určených veřejnosti a to především dětem ve věku od 0 do 99 let. Jednalo se o akce jednodenní (Půvab vějíře, Výtvarné odpoledne, Odpoledne a Noc deskových her, čarodějnice na Horáčkovce, ...), víkendové (Víkendy v Podhradí, Jizerských horách, Oskavě), týdenní „tábor pro rodiče a předškoláky" v Kunčicích a dvoutýdenní tábor pro děti v Oskavě. Děkujeme všem, kteří nás při tomto snažení podpořili finančně, hmotně či morálně a těšíme se na další rok.

Autory výroční zprávy jsou Michal Vočka (grafická část) a David Němeček (editace textů).

Výroční zpráva je k dispozici zde: