thumb_vyrocni_zprava_2010Dovolte mi, abychom vám všem – zejména rodičům a jejich dětem, kteří jsou nejčastější účastnickou skupinou našich akcí, stávajícím a budoucím přispěvovatelům z řad soukromých osob, nadací, orgánů státní správy i samosprávy, ale i náhodným návštěvníkům našich stránek – předložili Výroční zprávu Občanského sdružení Gaudolino za rok 2010.

Nejvíce prostoru v dokumentu, který sestává z 33 stran, bylo věnováno kapitole Aktivity, ve které jsou stručně popsány všechny akce, které naše sdružení v loňském roce uspořádalo – krátkodobé akce pro širokou veřejnost v Uničově (Jarní výtvarné odpoledne, Noc deskových her, Muzejní noc, Uničovský jarmark, Dny evropského dědictví, Odpoledne deskových her, Vánoční vývarné odpoledne) a v Praze (Dětský den pro MŠ Šeberov, Čarodějnice pro PJZŠ Horáčkova), víkendové pobytové akce (Víkendové pobyty v Oskavě, Dolním Žďáru, Jánských lázních a Podhradí), týden pro děti od 2 do 6 let a jejich rodiče v Kunčicích a dvoutýdenní letní tábor a další. Neméně důležitými kapitolami jsou ale i kapitoly s vševysvětlujícím názvem Hospodaření a Sponzoři.

Asi nemá smysl zde popisovat to, co si můžete sami prohlédnout. Proto prosím přijměte naše pozvání, pohodlněte se usaďte a zavzpomínejte na loňský rok, popř. na konkrétní akci, které jste se zúčastnili. Věříme, že listování v naší Výroční zprávě, bude pro vás stejným potěšením jako bylo pro nás.

Autory výroční zprávy jsou Michal Vočka (grafická část) a David Němeček (editace textů).

Výroční zpráva je k dispozici zde: